Svazek obcí Blažejov a Hospříz


IČ: 725 46 174

Sídlo Společenství je:
Blažejov č.p. 38 , 378 52, tel. 384 397 131, fax: 384 397 177, email: obec.blazejov@quick.cz

členy svazku jsou:
Obec Blažejov a Obec Hospříz

předmětem činnosti svazku obcí je:
výstavba zásobovacího vodovodu a následná dodávka pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele v obcích Blažejov a Hospříz

jednatelé svazku:
pan Petr Tóth, starosta obce Blažejov, mob. 606 931 713
pan Martin Míka starosta obce Hospříz, mob. 602 626 154Schválený závěrečný účet DSO za rok 2018


Soubor stáhnete kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu a volbou Uložit cíl jako ...Výkaz zisku a ztráty

Soubor stáhnete kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu a volbou Uložit cíl jako ...Rozvaha

Soubor stáhnete kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu a volbou Uložit cíl jako ...Plnění rozpočtu

Soubor stáhnete kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu a volbou Uložit cíl jako ...Příloha

Soubor stáhnete kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu a volbou Uložit cíl jako ...Zpráva auditoraSchválený rozpočet DSO na rok 2019, schválený Střednědobý výhled rozpočtu DSO na r. 2020 – 2021 a schválený Závěrečný účet DSO za r. 2018 jsou zveřejněny na internetových stránkách Obce Blažejov v záložce e-deska a v listinné podobě jsou k nahlédnutí v sídle Svazku obcí Blažejov a Hospříz na Obecním úřadě v Blažejově v úředních hodinách.

Obecní úřad Blažejov - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz