Informace pro občany


Soubor stáhnete kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu a volbou Uložit cíl jako ...Změna stávající obsluhy v oblasti poštovních služeb

Kontakt na poštu Partner Blažejov: +420 607 180 191

Obecní knihovna Blažejov - informační centrum obce

Obecní knihovna v Blažejově sídlí přímo v budově obecního úřadu (1. patro). Knihovnicí je paní Kukuczková, kontakt: knihblazejov@seznam.cz.

Knihovní fond obecní knihovny je pravidelně doplňován výměnnými soubory z Městské knihovny Jindřichův Hradec – regionální služby.

Návštěvníci knihovny mají k dispozici jeden počítač, který slouží k bezplatnému přístupu veřejnosti na internet i k on-line katalogu knihovny.

Obecní knihovna v Blažejově pravidelně spolupracuje s Regionálními službami Městské knihovny v Jindřichově Hradci. Cílem této spolupráce je postupnými kroky zlepšovat činnost informačního centra obce.


Výpůjční hodiny knihovny

Neděle:13:00 – 15:00 hodin
Středa:16:00 – 19:00 hodin

Knihovna své služby nabízí zdarma.


Soubor stáhnete kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu a volbou Uložit cíl jako ...Obecně závazná vyhláška obce Blažejov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Blažejov

Soubor stáhnete kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu a volbou Uložit cíl jako ...Obecně závazná vyhláška obce Blažejov č.2/2019 o místním poplatku ze psů

Soubor stáhnete kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu a volbou Uložit cíl jako ...Obecně závazná vyhláška obce Blažejov č.3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využíváni a odstraňování komunálních odpadů

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Aktuální ceny na rok 2020

vodné: 43,77 Kč/m3 + 15 % DPH
stočné: 31,36 Kč/m3 + 15 % DPH
odpady: 550 Kč/poplatník

ČEVAK

Váš provozovatel vodovodů a kanalizací


Hlášení poruch: 800 120 112

Infolinka: 844 844 870

Blažejov
Provozní středisko Jindřichův Hradec
Vedoucí střediska: Pavel Škarda

Zákaznické centrum
Severní 8/2264
České Budějovice
Obchodní kancelář
Jiráskovo předměstí 622/III.
Jindřichův Hradec

Po, St
Út, Čt
7:00 - 17:00
7:00 - 15:00
7:00 - 12:00
Po - Pá8:00 - 16:00
Obecní úřad Blažejov - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz