Dotačně podpořené akce

Jihočeský kraj schválil Obci Blažejov ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací:

V roce 2021

·  Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 220.000,- Kč na realizaci projektu

„Celková oprava místní komunikace 14c v lokalitě Na Obci v Oldřiši“

V roce 2020

·  Z Programu obnovy venkova Jihočekého kraje ve výši 252.000,- Kč na realizaci projektu

„Výměna oken a vchodových dveří obytné budovy č.p. 38 v Blažejově“.

 

V roce 2019

·  Z Programu obnovy venkova Jihočekého kraje ve výši 200.000,- Kč na realizaci projektu

„Celková oprava střechy garáže a kolny u č.p. 40 v Blažejově“

 

·  Z Programu obnovy venkova Jihočekého kraje ve výši 40.000,- Kč na realizaci projektu

„Oplocení šaten a části areálu TV v Blažejově“

Pořízení kompostérů pro domácí kompostování, kontejnery na textil a Re-use centra
Obecní úřad Blažejov - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz